بنادر خوزستان دستگاه برتر اجرایی سال ۸۹

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به اشاره برگزاری هر ساله جشنواره شهید رجایی با موضوع ارزیابی دستگاه‌های دولتی در شاخص‌های هشت‌گانه عمومی و هشت‌گانه اختصاصی اظهار داشت: این اداره کل ضمن ارائه مستندات در هر یک از محورهای فوق موفق به کسب هزار امتیاز کامل در شاخص‌های اختصاصی  و ۵/۹۲۳ امتیاز در شاخص‌های عمومی شده و از سوی مدیرکل منابع انسانی استانداری استان خوزستان  به عنوان دستگاه  حائز رتبه اول با امتیازات عالی طی سال  ۸۹معرفی شد.
ابراهیم ایدنی ضمن تبریک این موفقیت به کارکنان تلاشگر و کوشای این اداره کل در تمام بخش های اداری و عملیاتی تصریح کرد: در اثر  تلاش بی وقفه  کارشناسان و کارکنان این اداره کل طی سال ۸۹، این اداره کل با موفقیت توانست در شاخص‌های اختصاصی که  مشتمل بر ظرفیت اسمی غیر نفتی بنادر تجاری، ظرفیت پذیرش مسافر در بنادر، متوسط زمان سرویس کشتی در بنادر ، متوسط انتظار کشتی در بنادر ، جلب سرمایه غیر دولتی در بنادر، ارتقاء ایمنی بنادر، سرمایه گذاری سازمان در بنادر و صدور مجوزها و گواهی نامه حاکمیتی است، در سطح استاندارد ملی بالاترین امتیازات را نسبت به سنوات قبل کسب کند.
وی با اشاره به هشت محور عمومی استقرار دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، اصلاح فریند و تمرکز زدایی و توانمند سازی آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت مدیریت و توان کارشناسی و خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع  اظهار داشت: این اداره کل با ارائه کامل مستندات در این شاخص‌ها و شرکت در بیش از چهارده جلسه دفاعیه ضمن کسب کامل مجموع سقف امتیازات به میزان هزار امتیاز موفق شد جایگاه نخست دستگاه اجرایی دولتی را به خود اختصاص دهد.