تشریح جزئیات بیمه طلایی فرهنگیان

خورنا: بیمه طلایی فرهنگیان با شرکت آتیه‌سازان حافظ منعقد شد که بر این اساس جراحی‌های تخصصی، زایمان، هزینه‌های درمان نازایی و هزینه‌های پاراکلینیک بدون سقف ارائه می‌شود.

بیمه طلایی فرهنگیان با شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ منعقد شد که بر این اساس ماهانه هزینه‌ای معادل ۲۶ هزار تومان به‌عنوان حق بیمه کسر می‌شود که نیمی از این مبلغ را آموزش و پرورش پرداخت خواهد کرد و نیمی دیگر از حقوق فرهنگیان کسر می‌شود.

مفاد تفاهم‌نامه میان آموزش و پرورش و شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ بدین شرح است:

بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان و افراد تحت تکفل آنها با جمعیت بیمه شدگان بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از تاریخ اول خرداد ۹۳ توسط شرکت آتیه‌سازان حافظ با حق بیمه ماهانه ۲۶ هزار تومان اجرا می‌شود.

** تعهدات بیمه آتیه‌سازان در رابطه با هزینه‌های بیمارستانی

جراحی‌های تخصصی بدون سقف با فرانشیز ۲۰ درصد؛ درمان طبی و سایر اعمال جراحی بدون سقف با فرانشیز ۲۰ درصد؛ زایمان (طبیعی و سزارین) بدون سقف با فرانشیز ۲۰ درصد.

** هزینه‌های درمان نازایی و ناباروری بدون سقف

هزینه‌های درمان نازایی و ناباروی شامل هزینه‌های تشخیصی، درمانی و دارویی بدون سقف با فرانشیز ۲۰ درصد.

هزینه‌های پاراکلینیک بدون سقف با فرانشیز ۲۰ درصد.

ویزیت پزشکان بدون سقف، ۲۰ درصد پرداخت تا سقف تعرفه مصوب دولتی و خصوصی.

** هزینه‌های تهیه عینک تا سقف ۵۰ هزار تومان

هزینه تهیه عینک تا سقف ۵۰ هزار تومان با فرانشیز ۲۰ درصد.

فرانشیز دارو در تعهد بیمه همگانی و ملزومات دارویی بدون سقف با فرانشیز ۲۰ درصد.

هزینه‌های تهیه اعضای طبیعی پیوندی بدون سقف با فرانشیز ۲۰ درصد با تأیید انجمن حمایتی مربوطه.

** هزینه‌های رفع عیوب انکساری چشم تا سقف ۳۰۰ هزار تومان

هزینه رفع عیوب انکساری چشم با حداقل درجه نقص بینایی ۳ دیوپتر برای هر چشم تا سقف ۳۰۰هزار تومان با فرانشیز ۲۰ درصد.

هزینه‌های پروتز بدون سقف با فرانشیز ۲۰ درصد.

هزینه‌های اروتز بدون سقف با فرانشیز ۲۰ درصد.

آمبولانس داخل شهر ۶۰ هزار تومان و خارج شهر صد هزار تومان.