انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران

o,vkh: طی حکمی از سوی دکتر رعایایی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر بابک محمدیان به سمت مدیر امور دانشجویی دانشگاه منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن حکم انتصاب دکتر محمدیان آمده است: با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به استناد ماده ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت ۲ سال به سمت مدیر امور دانشجویی دانشگاه منصوب می گردید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال بتوانید در تحقق اهداف دولت تدبیر و امید در بخش آموزش عالی گام های موثر بردارید.
دکتر محمدیان عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دارای دکتری تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران و دارای مرتبه علمی دانشیار بوده و تاکنون مسئولیت های اجرایی از قبیل معاونت اداری و مالی دانشکده، مدیر آموزش های آزاد دانشگاه، مدیر دانشجویی، مسئول حق التدریس، رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان خوزستان و معاونت پژوهشی دانشکده به عهده داشته است.
گفتنی است، پیش از این دکتر حسن ذکی دیزجی مسئولیت مدیریت امور دانشجویی دانشگاه را بر عهده داشت.