کارگران در شرایط سخت معیشیتی قرار دارند

خورنا: دبیر کل خانه کارگر با حضور در جمع اعضای هیئت اجرایی تشکلات خانه کارگر مازندران با بیان اینکه در شرایط کنونی جامعه کارگری کشور در شرایط سخت معیشیتی و عدم امنیت شغلی قرار دارند،گفت: یکی از اصول خانه کارگر علاوه بر پیگیری مطالبات کارگری ایجاد رفاه نسبی و ارائه خدمات به قشر کارگر است.

علیرضا محجوب افزود: باید همواره به قشر پایین جامعه نگریست وتوجه ویژه به این قشر داشت و در این راستا هرچه گستره سفره خدمات رسانی خانه کارگر پهن‌تر باشد محرومین جامعه که کارگران نیز جزو اصلی آن می‌باشد از خدمات رفاه نسبی بهره‌مند می‌گردند.

محجوب افزود: یکی از روش‌های اصلی خانه کارگر در کشور تعمیم امکانات رفاهی است و با توجه به افت وخیز‌های اقتصادی جامعه در سال گذشته ما توانسته‌ایم از طریق صندوق حمایت به کارگرانی که در شرایط بد معیشیتی قرار داشتند میلیون‌ها تومان کمک کنیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده خانه کارگر گفت: یکی از تشکیلاتی که توانسته در برهه‌های مختلف در جامعه کارگری اثر گذار باشد تشکیلات خانه کارگر مازندران است که با حضور افراد با تجربه وارزشی وتاثیر گذار توانسته به نحو شایسته‌ای به این امر خطیر بپردازد.

وی از مردم مازندران به عنوان مردمی سختکوش و ولایت مدار در عرصه‌های کارگری و تشکیلاتی نا‌م برد و خطاب به اعضای هیئت اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران گفت: با تلاش و کوششی که در شما سراغ دارم انتظار دارم علاوه بر وفاق و دوستی خدمات شما به کارگران در استان بیش از پیش مشهود و زبان‌زد باشد.