گردهمایی روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای منطقه ۵ کشور در اهواز

خورنا: گردهمایی روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای منطقه ۵ کشور در اهواز فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه منطقه ۵ کشور در آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید چمران اهواز گردهم آمدند.

گردهمایی روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای منطقه ۵ کشور با حضور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای صبح امروز فعالیت خود را در اهواز آغاز کرد.

در این گردهمایی روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان‌های ایلام، خوزستان و لرستان گردهم آمدند تا از اجرای برنامه‌های جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای با خبر شوند.

در گردهمایی روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای منطقه ۵ کشور، سهراب رضایی رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای به سخنرانی پرداخت و به تشریح برنامه‌های جدید این دانشگاه در سراسر کشور پرداخت.

همچنین در گردهمایی روسای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای منطقه ۵ کشور، گزارشی تصویری از فعالیت‌های آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید چمران اهواز پخش شد.