محمد علی نجفی از میراث فرهنگی کشور استعفا داد

خورنا: سایت سازمان میراث فرهنگی از استعفای محمد علی نجفی از ریاست این سازمان خبر داد.به گزارش «انتخاب»، در خبر منتشر شده در این سایت آمده است: رفت و آمد مدیران سازمان میراث فرهنگی کم کم دارد به یک داستان تراژیک برای این سازمان مهم فرهنگی کشور تبدیل می شود.

با این که پس از منصوب شدن محمدعلی نجفی به ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امیدهای زیادی پس از ۸ سال در این سازمان شکل گرفت اما اکنون شنیده می شود که این مدیر نوپا استعفا کرده است.

شنیده ها حاکی از آن است که نجفی به دلیل مشکلات قلبی و با توصیه پزشک، از رئیس جمهور خواسته است که از او در سمتی کم استرس تر استفاده کند؛ به همین دلیل گفته می شود که استعفا کرده است. برخی تماس‌ها با نزدیکان او نیز این موضوع را تائید کرده‌است.