مانور حفاظت و امنیت پایدار در پتروشیمی بندر امام برگزار شد

خورنا: در راستای ارتقای نظم و امنیت، مانور حفاظت و امنیت پایدار در پتروشیمی بندر امام برگزار شد.

به گزارش خورنا از ماهشهر، رئیس اداره حراست پتروشیمی بندر امام ظهر امروز در حاشیه برگزاری این رزمایش اظهار داشت: هدف از انجام این مانور ارزیابی آمادگی نیروهای حراستی و برقراری هرچه بهتر امنیت در سطح مجتمع پتروشیمی بندر امام است.

تیرداد عالی‌پور افزود: حراست پتروشیمی بندر امام همواره آماده فداکاری، ایثارگری و خدمت در راه دستیابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه با تبیین جایگاه پتروشیمی بندر امام در حوزه صنعت پتروشیمی در داخل و خارج کشور، لازمه تولید پایدار را حفاظت و امنیت پایدار عنوان کرد و اذعان داشت: توفیق خدمتگزاری و مسئولیت بزرگ حفاظت از دستاوردها، سرمایه و افتخارات این مجتمع بر عهده حراست است که باید با تیزبینی و تیزهوشی در این راستا تلاش کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رزمایش حفاظت و امنیت پایدار توسط اداره حراست پتروشیمی بندر امام در این مجتمع برگزار و توان و استعداد نیروهای حراست این مجتمع در حوادث و سوانح مختلف به آزمایش گذاشته شد.