پرسش بی ادبانه یک خبرنگار از نوبخت: آقای رییس‌جمهور حتما باید با زبان عربی با مردم صحبت می‌کرد؟

خورنا: پرسش بی ادبانه یک خبرنگار از نوبخت: آقای رییس‌جمهور حتما باید با زبان عربی با مردم صحبت می‌کرد؟

به گزارش خورنا، همچنین در مورد سفرهای استانی و انتقادات وارد شده به سفر رییس‌جمهور به خوزستان از نوبخت سوال شد و به او گفته شد “آیا دولت مجبور بود یکسری کارها همچون جمع‌آوری نامه‌ها را انجام دهد و آیا آقای رییس‌جمهور حتما باید با زبان عربی با مردم صحبت می‌کرد؟ برخی این موضوعات را پوپولیستی دانسته‌اند.

نوبخت نیز در پاسخ اظهار کرد: به هر ترتیب سفر آقای رییس‌جمهور به آن استان انجام شد و سعی می‌شود از نکات مثبت سفرهای پیشین استفاده کنیم و کاستی‌ها را در این سفرها نداشته باشیم. بدون اینکه سازماندهی خاصی برای استقبال مردم وجود داشته باشد از سوی مردم قدرشناس استقبال کم‌نظیری انجام شد.وی ادامه داد: نمی‌شود که ما به مردم بگوییم نامه ندهید. آنها نامه دادند و ما با احترام آن نامه‌ها را دریافت کردیم. همچنین آقای رییس‌جمهور در استانی که جمعی از هموطنان ما به زبان دیگری صحبت می‌کردند با آن زبان صحبت کردند که این خود یک نقطه قوت است و وجه پوپولیستی ندارد و یک برخورد صمیمانه قلمداد می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: اگر نسبت به آنچه انجام می‌دهیم انتقاد درست کنند، خود را اصلاح می‌کنیم اما اگر انتقادات نادرست باشد، آنچه را که افکار عمومی طلب کند انجام خواهیم داد. در همین راستا می‌توانم مثالی بزنم؛ در همان سفر استانی در یکی از گردهمایی‌ها توقعی مطرح شده بود و همه انتظار داشتند آقای رییس‌جمهور آن توقع را تأیید کند اما ایشان گفتند که اجازه دهید روی این بحث کار کارشناسی انجام شود. شاید آن جلسه با وجود آن همه شور و اشتیاق، سرد شد اما این پاسخ در راستای رویکرد منطقی دولت از سوی رییس‌جمهور عنوان شد.نوبخت افزود: ضمن اینکه نباید سوار یک موج احساسی شد، اما در موضوع رفتار صمیمانه با مردم هم نمی‌توان از واژه پوپولیستی استفاده کرد. اهتمام و توجه به کار مردم، مهم است. ضمن اینکه فکر آقای رییس‌جمهور به مذاکرات ژنو معطوف است، اما فکر ایشان به مسائل اساسی و بسترساز جامعه هم معطوف است و از مساله سفره مردم غافل نیست. همچنین اینکه عده‌ای بگویند توزیع سبد کالاها نوعی رفتار پوپولیستی است، جنبه افراطی دارد. قصد ما این نیست که شما ما را مدام تشویق کنید بلکه حتماً باید نقد هم بشویم اما به هر ترتیب فاصله نقد و خرده‌گیری در پاره‌ای موارد معنی‌دار خواهد بود.