تصاویر: پرواز با پاراگلایدر در سایت پروازی گتوند

خورنا: سایت پروازی گتوند یکی از بهترین سایت های پرواز در سطح استان است که هم اکنون بخش ارتفاع کوتاه آن راه اندازی شده است و بخش ارتفاع بلند آن نیز در آینده راه اندازی خواهد شد.IMG_0401 IMG_0405 IMG_0411 IMG_0417 IMG_0442 IMG_0454 IMG_0502 IMG_0503 IMG_0505