جمع‌آوری نامه‌ خوزستانی‌ها به رئیس جمهور از طریق پست

خورنا: پست خوزستان اقدام به جمع‌آوری نامه‌های مردم خوزستان به رئیس جمهور کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، با هماهنگی استانداری خوزستان و پست خوزستان قرار است نامه‌های مردمی خوزستانی‌ها به رئیس جمهور از طریق پست جمع‌آوری شود.

با توجه به سفر رئیس جمهور به استان خوزستان و درخواست‌ها و نامه‌های مردم این استان به رئیس جمهور قرار است گروه‌هایی توسط پست خوزستان در نقاط مختلف مستقر و نامه مردم این استان را جمع‌آوری کنند.

این گروه‌ها در محل‌هایی قرار دارند که رئیس جمهور با مردم دیدار می‌کند و مردم می‌توانند نامه‌های خود را از طریق این گروها به رئیس جمهور برسانند.