تجمع کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز

خورنا: به گزارش خبرنگار شوشان رییس شورای اسلامی کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز از اعتصاب بیش از ۸۰ کارگر درب استانداری خبر داد و گفت: کارگران نزدیک به ۳۶ ماه هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند شایان ذکر است  در حال حاضر مشکلات سهامداران این کارخانه که بانک ملی و ملت بوده اند همچنان ادامه دارد.
ایرج امامی ادامه داد: با توجه به  سفرریاست محترم  جمهور به شهر اهوازخواستار حل مشکلات کارگران از جمله بیمه تامین اجتماعی آنان  که یکی از اساسی دغدغه ها و  نگرانی کارگران و خانواده آنها می باشد را مطرح خواهیم نمود.
وی افزود:مالکین این کارخانه در گذشته  بانک ملی وبانک ملت بوده که به سبب مشکلات عدیده با تصویب هیأت دولت  به وزارت صنایع جهت راه اندازی مجدد واگذار شده است گفتنی است در آخرین سفر رییس جمهور دولت دهم در اردیبهشت ماه با عدم حل مشکلات مجددا این  کارخانه به مالکین قبلی واگذار گردید.
رییس شورای اسلامی کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز خاطر نشان کرد:  در صورتیکه بتوانیم با سفر رییس جمهور محترم دیداری داشته باشیم کلیه مشکلات گذشته و حال این شرکت را مطرح تا ان اشاا… با دستورات ریاست جمهور برای همیشه آرامش را به این قشر کارگر و زحمت کش و خانواده آنها باز گردانیم.
وی با بیان اینکه اشتغال خواسته ی نیروی کارگری می باشد اظهار داشت:تا کنون کارگران این کارخانه جهت حل پاره ایی از مشکلات دست به تجمع زده اند که امید آن می رود با سفر رییس جمهور به خوزستان آخرین اعتصاب آنان باشد.