نمونه ای از مدیریت با اخلاق و آگاه و روابط عمومی بالا

خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: برای اصحاب رسانه، یکی از مواردی که لذت بخش است و آنها را تشویق به مطرح کردن یک سازمان می کند، میزان تخصص و احاطه مدیر آن سازمان به جزئیات و اطلاعاتی است که مورد نیاز یک مصاحبه یا گفتگوی رسانه ای است، حال اگر چنین مدیری از اخلاق و حوصله و منش متواضعانه هم برخوردار باشد، و در کنار این مزیت ها، چنانچه سازمان مزبور دارای یک روابط عمومی حرفه ای و تخصصی که مفهوم «روابط عمومی» را دارا باشد، دیگر نور علی نور است. حالا باید باور کنید لااقل یک مورد از چنین مدیری و اینگونه روابط عمومی را در استان داریم که راوی حیفش آمد از این بابت حرفی به میان نیاورد.
صحبت از مهندس نسیم صادقی مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان است که از مدیران موفق استان می باشد. او زمانی به این شرکت آمد که به دلایل مختلف شرکت در حال ورشکستگی بود تا جایی که خیال تعدیل نیرو را هم داشتند و باید خون تازه ای در کالبد آن تزریق می شد تا جان بگیرد و صادقی توانست به چنین توفیقی دست پیدا کند تا آنجا که امروز ۴۰ درصد شکر کشور در خوزستان و توسط این شرکت تولید می شود و علاوه بر شکر در بحث کاغذ و الکل و غیره هم نقش چشمگیری دارد و خلاصه شرکت ورشکسته دیروز، امروز سودآور شده و جنبه اقتصادی پیدا کرده است.
جالب اینجاست که مدیری با این خصوصیات در نشست خبری خود، بسیار صبور، با حوصله و شفاف و در عین حال با تواضع رفتار می کند و در هر مورد اطلاعات دقیق و مستند و از آن مهمتر تخصصی در اختیار خبرنگاران می گذارد به طوری که یک شنونده فکر می کند او در تمام مراحل تولید شکر و واحدهای نیشکری دست دارد و خبره اینکار است و این همان تعریف یک مدیر پاسخگو به تعبیر استاندار خوزستان در جلسه اخیر شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون است، که ضمن آرزوی موفقیت بیشتر برای مهندس صادقی امیدواریم تعداد این دست مدیران در استان هر روز بیشتر شود.
نکته دیگر اینکه روابط عمومی این مدیر را هم نیرویی مانند محمدی زاده مدیریت می کند که به قول خودمان از روابط عمومی بالایی برخوردار است. هم تحصیل کرده و هم کارشناس است و با خبرنگاران تعامل به معنی کامل کلمه دارد و قادر است با توضیحات خود، مصاحبه ها و گفتگوهای مربوط به سازمان خود را کامل کند. از ویژگی های محمدی زاده یکی هم اینست که پس از برگزاری مصاحبه، با تک تک خبرنگارانی که در نشست خبری حضور داشته اند تماس گرفته و به آنها می گوید چنانچه ابهامی دارند یا آمار ارقامی را متوجه نشده اند، در اختیارشان بگذارد. او حتی در مواردی سوژه هایی که به نفع استان است و بزرگنمایی آنها منجر به جذب سرمایه گذار می شود، در اختیار خبرنگاران می گذارد و به این ترتیب هم در تنظیم خبرهای توسعه نیشکر و هم برای مطالب دیگر نیشکری و اقتصادی استان اقدام می کند.
حالا این آقا را مقایسه کنید با مسئولان روابط عمومی هایی که یا اصلا در نشست های خبری مدیران خود، حضور نداشته یا دسترسی به آنها مشکل است و کاری به کار خبرنگاران ندارند و از مدیرانشان بیشتر کلاس می گذارند که البته چنین کلاس هایی مشتری ندارد. ضمن احترام به دیگر عزیزان در روابط عمومی ها، امیدواریم چنین رویه ای در سازمان ها همه گیر شود.