آغاز پروژه انتقال فاضلاب شادگان به خارج از شهر

خورنا: فرماندار شادگان از آغاز پروژه انتقال فاضلاب شادگان به خارج از شهر خبر داد.

عبدالزهرا سنواتی از آغاز پروژه انتقال فاضلاب شادگان به خارج از شهر خبر داد و اظهار کرد: مناقصه این پروژه در سال ۸۹ برگزار شد و سرمایه‌گذار چینی با مشارکت شرکت‌های داخلی برنده این مناقصه شناخته شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این پروژه اضافه کرد: تصفیه‌خانه حدود ۷.۱ میلیون مترمکعب فاضلاب در افق فاز نخست و ۹.۵ میلیون مترمکعب فاضلاب در افق ظرفیت نهایی طرح و جلوگیری از ورود آن به منابع آب‌های سطحی و زیر زمینی را محقق می‌کند.

فرماندار شادگان همچنین عنوان کرد: تامین پساب بهداشتی از طریق تصفیه فاضلاب برای مصارف مختلف کشاورزی و برگشت به طبیعت، حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع زیستی و تولید کود قابل استفاده در کشاورزی از دیگر ویژگی‌های این پروژه در شادگان است.

وی ادامه داد: مرحله نخست این تصفیه‌خانه به ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب در روز با ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو اعتبار ارزی و ۴.۵ میلیارد ریال اعتبار ریالی در مدت سه سال طراحی و ساخته می‌شود و بیش از ۸۰ هزار نفر زیرپوشش خدمات پیشرفته شبکه مزبور قرار می‌گیرند.

سنواتی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، ارتقای شاخص‌های بهداشتی و حفظ محیط زیست با حذف ورود فاضلاب خام به تالاب شادگان، برگشت آب به چرخه طبیعت، استفاده بهینه از پساب‌های فاضلاب برای آبیاری مزارع و ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم است.