حمایت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عمران شهری شوشتر

خورنا: شهردار شوشتر از حمایت سرمایه‌گذاران در پروِه‌های عمران شهری شوشتر خبر داد و گفت: در بخش سرمایه‌گذاری کارنامه خوبی در شهرداری شوشتر وجود دارد و می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم.

آرش دُر اظهار کرد: در بخش سرمایه‌گذاری پرونده‌های متعددی از سوی متقاضیان روی میز شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار دارد و برای نخستین‌بار می‌توانیم در این بخش انتخاب کنیم زیرا تعدد در این بخش افزایش یافته است.

وی افزود: در بخش عمران شهری و تفریح عمومی پروژه‌های متعددی تعریف شده است و می‌توان از این قبیل به پروژه‌های پارک آبی جزیره، سینما شش بعدی پارک داریون و… اشاره کرد.

دُر خاطرنشان کرد: کوتاه کردن مسیر اخذ مجوز در شهرداری و شورای اسلامی شهر، حمایت قاطع از سرمایه‌گذاران برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و رفع موانع احتمالی برای سرمایه‌گذاران در سایر ارگان‌های دولتی و خصوصی از جمله فعالیت‌هایی است که در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران در ماه‌های گذشته انجام شده است.

شهردار شوشتر تاکید کرد: بهترین روش برای بهبود وضعیت شهری در شوشتر استفاده از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و باید در این زمینه شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران مهیا شود.

این مسئول بیان کرد: شهرداری شوشتر برای مهیا کردن شرایط در این بخش تلاش‌های زیادی انجام داده و در این زمینه پروژه‌های مشترکی نیز اجرا کرده است.

وی گفت: تلاش‌های کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شوشتر در این زمینه بسیار قابل تحسین است و در راستای رفع موانع در این زمینه بسیار فعالانه عمل شده است.