استاندار خوزستان دو مشاور دیگر خود را منصوب کرد

خورنا: استاندار خوزستان در احکامی جداگانه دو نفر دیگر را به جمع مشاوران خود اضافه کرد.

حضور پرتعداد مشاوران در استانداری خوزستان که با حکم عبدالحسن مقتدایی به این سمت منصوب شده‌اند همواره مورد رصد رسانه‌ها بوده به گونه‌ای که حضور تعداد بالای مشاوران در استانداری مورد توجه رسانه‌های سراسری و حتی صدا و سیما نیز قرار گرفت.

با وجود این، عبدالحسن مقتدایی در واکنش به این موارد گفته بود: اگر در شرایطی بودیم که با حضور یک مشاور همه مشکلات این جامعه بزرگ حل می‌شدند قطعا این کار را می‌کردم.

وی عنوان کرده بود که در حال زمان فعلی ۲۵ مشاور در استانداری خوزستان حاضر هستند و من بسیار خوشحال هستم که با افرادی کار می کنم که به رغم حضور فیزیکی در استانداری، هیچ هزینه ای برای استانداری نخواهند داشت و این افراد هیچ حقوقی را دریافت نمی‌کنند.

بر همین اساس استاندار خوزستان در ادامه انتصاب مشاور برای خود با صدور احکامی جمال عالمی نیسی و عبدالرسول ممتازان را به ترتیب به عنوان مشاور اجرایی و مشاور در امور تجهیز منابع منصوب کرد.