این سه نفر؛ جدی ترین گزینه های مدیرکلی کار و رفاه اجتماعی خوزستان

خورنا: شنیده ها حاکی است،انتصاب مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در دستور کار این وزراتخانه قرار دارد.
در این خصوص گزینه های نهایی برای جانشینی سیدخلف موسوی که چندی پیش به عنوان شهردار اهواز آغاز بکار کرد مشخص شدند.
هوشمند صفایی عضو شورای معاونان وزارت تعاون در دولت اصلاحات و مدیرکل اسبق تعاون خوزستان . وی علاوه بر عضویت در شورای معاونان وزارت تعاون در دولت اصلاحات، مدیریت تعاون استان‌های خوزستان و تهران و نیز مدیریت کار استان های لرستان و فارس را در دهه های ۷۰ و ۸۰ بر عهده داشته است از گزینه های جدی دربافت حکم مدیرکلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان است.
از دیگر گزینه مطرح برای مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خوزستان  مهندس  رضا میرانی  مدیر امور تعاون  فعلی این اداره کل است.
همچنین این احتمال وجود دارد که به مانند اداره کل ورزش و امورجوانان استان خوزستان ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به سمت مدیرکل منصوب شود.