رفع مشکلات آب شرب استان خوزستان در آینده نزدیک

خورنا: وزیر نیرو گفت: سرمایه گذاری‌های وسیعی برای تامین آب شرب در شهرهای استان خوزستان انجام شده است و با تسریع در اجرای خط انتقال آب غدیر مشکلات تامین آب شرب این استان برطرف خواهد شد.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع مشکلات تامین آب شرب استان خوزستان گفت: یک طرح بسیار بزرگ با عنوان طرح آبرسانی غدیر هم اکنون در دست اجرا است که با اجرای بخشی از آن خوشبختانه در شهری مانند خرمشهر مشکلات تامین آب شرب برطرف شده اما هنوز در آبادان و اهواز مشکلاتی وجود دارد.

وی افزود: سرمایه گذاری های وسیعی برای تامین آب شرب در شهرهای استان خوزستان انجام شده است که با تسریع در اجرای خط لوله طرح آبرسانی غدیر مشکلات سایر شهرهای این استان برطرف خواهد شد و امیدواریم به زودی شاهد برطرف شدن کامل این مشکل باشیم.