بازدید کارشناسان اداره کل بهره وری وزارت نفت از ماهشهر/تصویر

خورنا: به گزارش واحد خبر روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر در این بازدید ابتدا طی جلسه ای که در سالن همایشهای بیمارستان صنایع پتروشیمی تشکیل گردید ابتدا دکتر مهدی شمسایی جانشین رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر در خصوص اهم اقدامات انجام شده در بهداشت و درمان ماهشهر در راستای اجرای هرچه بهتر تکریم ارباب رجوع توضیحاتی به حضار ارائه کرد . در ادامه محمد متقی رئیس هماهنگی و نظارت بر برنامه ریزی توسعه بهره وری وزارت نفت در خصوص حضور خود و همکاران در زمینه بررسی اجرای مصادیق تکریم ارباب رجوع در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت توضیحاتی ارائه کرد سپس فیلمی که از اهم اقدامات بهداشت ودرمان ماهشهر در راستای تکریم ارباب رجوع تهیه شده بود برای حاضرین نمایش داده شد.

پس از این برنامه گروه طی بازدیدی که از بخشهای مختلف بیمارستان صنایع پتروشیمی داشتند از بخشهایی نظیر اورژانس ، جراحی ، اطفال و رادیولوژی دیدن کرده و همچنین از اقدامات و کارهایی که در خصوص افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع انجام پذیرفته بود بازدید بعمل آوردند.

درپایان این بازدید کارشناسان اداره کل بهره وری و توسعه کارآفرینی وزارت نفت از درمانگاه خانواده شهید بهشتی ماهشهر بازدید کرده و دراین درمانگاه نیز از بخشهای اورژانس ، کلینیکهای تخصصی ، پزشکی خانواده و دندانپزشکی دیدن نموده و از نزدیک با امکانات و خدمات ارائه شده در این واحدها آشنا شدند.

در حاشیه این دیدار محمد متقی رئیس هماهنگی و نظارت بر برنامه ریزی توسعه بهره وری وزارت نفت ضمن گفتگو با خبرنگار ما افزود: هر سال از سوی معاونت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری در قسمت عملکرد دستگاههای اجرایی و براساس شاخص های مشخص شده عملکردی آنان ارزیابی هایی انجام می گردد.در وزارت نفت نیز این ارزیابی هر ساله صورت می گیرد بدین صورت که ابتدا مستندات خود ارزیابی از سوی واحدهای معرفی شده برای این اداره ارسال می گردد سپس موارد بررسی شده و تیم کارشناسی جهت بررسی و بازدید به آن مناطق اعزام می گردند.

وی اضافه کرد: امسال از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شهرهای ماهشهر ، اهواز و آغاجاری بعنوان واحدهای برتر ارائه کننده خدمات در زمینه تکریم ارباب رجوع به اداره کل بهره وری و توسعه کارآفرینی معرفی شده که ما نیز پس از بررسی مستندات ارائه شده از سوی آنها هم اکنون جهت بازدید از این سه بهداشت و درمان در این مناطق حضور یافته ایم.

متقی ادامه داد : هفتمین بند از نظام تحول اداری ، بخش تکریم ارباب رجوع است که با توجه به اعتقادات دینی ما و لزوم تکریم و احترام ارزش والای انسانی این بخش یکی از مهمترین بخشهای مورد سنجش می باشد.

وی نتیجه بازدید خود و همکارانش را از بهداشت و درمان ماهشهر مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت : در بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر اقدامات و کارهای بسیار زیاد و درخور توجهی در این حوزه صورت گرفته است و اظهار امیدواری کرد که این اقدامات همچنان بطور مستمر ادامه داشته تا هر روز نسبت به قبل شاهد افزایش رضایتمندی مشتریان و دریافت کنندگان خدمات باشیم.

bazdid1-t.jpgbazdid2-t.jpgbazdid3-t.jpgbazdid5-t.jpg

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *