حقوق سربازان باید براساس قانون کار باشد

خورنا: سرداراسماعیل احمدی مقدم فرضمن ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح در راستای فرهنگ سازی و اعتلای نام سرباز با اشاره به اهمیت خدمت مقدس سربازی اظهار داشت:خدمت سربازی باید تا حدی اعتلا یابد که انجام خدمت وظیفه عمومی در نیروهای مسلح به منزله یک امتیاز برای افراد تلقی شود و همه جوانان به محض حصول شرایط لازم به دنبال کسب این امتیاز باشند.

وی افزود: افزایش حقوق سربازان نیازمند اقدامات موثری از سوی مسئولان است و سربازان باید حقوقی براساس قانون کار دریافت کنند تا مشکلات آنان حل شود‏‎. زوایای سربازی و مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی آنها توسط نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفته و گام هایی نیز در این زمینه برداشته شده ونیروی انتظامی نیز در ارائه خدمات به سربازان پیشگام بوده مانند ارائه بیمه عمر و حوادث سربازان که اقدام بسیار خوبی بوده است.
به گزارش مهر، فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: در پلیس مشاغل دون شأن به سربازان واگذار نمی شود و تا حد ممکن سعی شده شخصیت و منزلت سرباز حفظ شود. سربازی محلی برای سازندگی است که در آن باید آموزش هایی به سربازان ارائه شود که آنها پس از پایان خدمت به انسان هایی خود ساخته ، کار آزموده و مجرب تبدیل شوند.
احمدی مقدم با بیان اینکه جشنواره جوان سرباز خاستگاهی برای ارتقاء منزلت و هویت سربازان وظیفه است ،تاکید کردند: این جشنواره باید در هر دوره از جهت کمی و کیفی ارتقاء یابد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *