مشاهده یک قلاده پلنگ در باغملک

رئیس اداره حفاظت محیط زیست باغملک از مشاهده یک قلاده پلنگ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خورنا سید سعید موسوی در بیان جزئیات این خبر گفت: یکی از دامداران منطقه امام زاده عبدالله (ع) شهرستان صیدون در کوه های منگشت و کوه موسوم به پشته خسته با مشاهده پلنگ موفق به تصویر برداری از این گونه شد.

وی یادآور شد: تاکنون بارها گزارشاتی از مردم محلی مبنی بر مشاهده پلنگ و همچنین خسارات به احشام روستائیان و عشایر دریافت کردیم که وجود تعداد قابل توجه پلنگ در منطقه را تایید می کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست باغملک در پایان در پایان افزود: یگان حفاظت این اداره با حضور در منطقه به ارائه راهنمایی لازم در خصوص حفظ این گونه ارزشمند پرداخت . تعامل و آموزش جوامع محلی و مشارکت جوامع محلی در حراست از زیستگاه این گونه می تواند تاثیر شایانی در حفظ این گونه بسیار ارزشمند و در معرض انقراض در منطقه داشته باشد.