مسعود پزشکیان ؛ بازگشت امید

با احترام به سایر کاندیداها و گفتمان های حاضر در صحنه انتخابات اما از زمان حضور دکتر مسعود پزشکیان در چینش نهایی نامزدها، موج برخواسته در میان گروه های مختلف مردمی از جوانان و بانوان گرفته تا جامعه دانشگاهی ، کارگری، فرهنگیان و صنوف مختلف نشان از جایگاه متفاوت وی در رقابت های انتخاباتی است.

بلاشک عموم طرفداران مسعود پزشکیان را کسانی تشکیل میدهند که بواسطه برخوردهای قهری و سلبی در سالهای اخیر قصدی برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری (همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی) نداشته اند اما متعاقب حضور وی و با احساس روزنه ی امیدی برای اصلاح شیوه ی جاری حکمرانی ، قصد مشارکت در انتخابات نموده اند.

مردم ایران با تجربه سالها کنش سیاسی-فرهنگی دیگر از دوره پوپولیسم سالاری عبور نموده اند و به خوبی تفاوت «سیاست وعده سالار» را با «سیاست صداقت محور» تشخیص میدهند. شاید رمز محبوبیت فراگیر مسعود پزشکیان را بتوان در دال گفتمانی او دانست. پزشکیان نه از روز اول کاندیداتوری در این انتخابات که از سالها حضور خود در صحنه سیاسی ایران ، صداقت را محور رفتاری خود قرار داد و کمتر کسی میتواند موضع  متناقض از او پیدا کند. او چه در روزهای التهابات خیابانی و چه در این روزها که غالبا کاندیداها به سمت وعده های بزرگ میروند همواره سعی کرد در کنار مردم بیاستد و با همان ادبیات منحصربه فردش با صداقت از حق مردم بگوید.

حضور مسعود پزشکیان در صحنه انتخابات و پیروزی او در این رقابت میتواند کشور و نظام را به بزرگترین دستاورد خود که‌همان «بازگشت امید» و مشارکت مردم است برساند. دستاوردی که تنها با مسعود پزشکیان محقق خواهد شد اما به سود همه گروه های سیاسی در کشور خواهد بود.

دکتر عرفان مردانی ؛ داروساز و فعال رسانه ای سلامت