شهردار جدید بندر امام انتخاب شد

آرش دُر با کسب شش رأی موافق، شهردار جدید شهر بندرامام شد

به گزارش خورنا در جلسه ششم خرداد ۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) آرش دُر با کسب شش رأی موافق از مجموع شش رأی اعضای شورا به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد.

وی سابقه شهرداری شهر شوشتر را در کارنامه خود دارد.

بنابر این گزارش بشیر یابری نیز تا تایید و صدور حکم شهردار جدید به عنوان سرپرست شهرداری بندر امام انتخاب شد