بازار مسکن به کدام سو می‌رود؟

خورنا: بازار پیش‌بینی‌ها از آینده بازار مسکن رونق خاصی گرفته‌ است. در روزهایی که به پایان سال نزدیک می‌شویم حقیقتا بسیاری از کارشناسان و مردم منتظرند که ببینند بازار مسکن در سال ۹۲ به کدام سو می‌رود؟

اظهار نظرها در این خصوص اما راهگشا که نیست بلکه موجب آشفتگی بیشتر اذهان هم می‌شود. زیرا اظهار نظرهایی که درخصوص آینده و وضعیت فعلی بازار مسکن ابراز می‌شود در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند. در این میان عده‌ای معتقدند که بازار مسکن در سال ۹۲ باز هم دستخوش افزایش قیمت می‌شود و وضعیت به سمت بحران پیش می‌رود.

در مقابل هم عده‌ای دیگر می‌گویند بازار مسکن پس از دوره رکود فعلی آرامش خود را به دست می‌آورد. خوش‌بینانه‌ترین حالت اما این پیش‌بینی‌است که گفته می‌شود حباب قیمت مسکن خواهد ترکید و بازار با افت قیمت و افزایش خرید و فروش مواجه می‌شود. در این پیش‌بینی خوش‌بینانه اما یک تضاد به چشم می‌آید.

برای کشف این تضاد باید به آخرین اظهار نظرهای رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک توجه کنیم. مصطفی قلی‌خسروی از آن گروه کارشناسانی‌است که معتقد است قیمت مسکن تا ۱۸ درصد کاذب و ناشی از جو روانی‌است. به بیان بهتر می‌توان گفت که او معتقد است ۱۸ درصد قیمت مسکن حبابی‌است و ممکن است در آینده این حباب از بین برود و قیمت مسکن حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کند.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک به ایسنا گفته‌است: هنوز بازار مسکن به بحران نرسیده اما ۱۶ تا ۱۸درصد از قیمت‌های فعلی بازار مسکن کاذب و جو روانی است. مصطفی قلی‌خسروی اظهار کرد: تا نیمه اول امسال کمی ثبات قیمت در مسکن دیده می‌شد و این ثبات روند کاری را مناسب کرده بود اما در شش ماهه دوم این روند کندتر شد.

وی با اشاره به وضعیت معاملات منعقد شده سال گذشته نسبت به امسال، تصریح کرد: سال گذشته در همین زمان روزانه ۱۵ هزار معامله داشتیم که نشان دهنده‌ی ثبات قیمت‌ها بود اما امسال این آمار با کاهش رو‌به رو شده است.

قلی‌خسروی با بیان اینکه در شش ماهه دوم امسال عده‌ای از مردم به سمت خرید و فروش ارز روی آوردند، گفت: نمی‌توان با اطمینان از پیش‌بینی وضعیت بازار در سال آینده صحبت کرد اما آرامش نسبی مسکن در سال ۹۲ به نظر می‌رسد. رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان کاذب بودن ۱۶تا ۱۸درصد قیمت‌های فعلی بازار مسکن گفت: به طور کلی هزینه‌های فعلی مسکن با قیمت واقعی آن حدود ۱۴ تا ۱۵درصد مغایرت دارد.

او در حالی سخن از آرامش بازار مسکن در سال آینده به میان می‌آورد که پیش از این پیش‌بینی‌ها نشان از موضوع دیگری بودند. از سوی دیگر او مدعی‌است که ۱۸ درصد قیمت مسکن کاذب و حبابی‌است و در آینده با ترکیدن حباب قیمت ها کاهش پیدا کرده و رونق به بازار باز می‌گردد.

نکته اینجاست که همیشه گفته می‌شود که اگر بازاری با رونق مواجه شود قیمت‌ها کمی دستخوش افزایش می‌شوند. زیرا همیشه افزایش تقاضا، در حالی که عرضه مناسب نیست افزایش قیمت را در پیش دارد نه اینکه رونق موجب کاهش قیمت‌ها شود.

به گزارش شفاف،مشخص نیست در چنین شرایطی چگونه می‌توان امید به کاهش قیمت و آرام شدن بازار مسکن داشت. البته چنین وضعیتی برای متقاضیان بهترین حالت است و همگی آرزو دارند که شاهد چنین وضعیتی در بازار باشند. به هر حال اما نمی‌توان به دلیل آرزومندی شرایط ایده‌ال منکر واقعیت‌های بازار مسکن شد و با خیال‌پردازی منتظر کاهش قیمت چشم‌گیر، آن هم در حد ۲۰ درصد در بازار مسکن بود.