انتخابات مجلس در رامهرمز و رامشیر به دور دوم کشیده شد

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر به دور دوم کشیده شد.

به گزارش خورنا ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: بر اساس شمارش آرا دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر، ابراهیم متینیان و امیر حسین نظری باید در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت کنند.