نتایج انتخابات مجلس در اهواز اعلام شد

منتخبان مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه توسط ستاد انتخابات کشور معرفی شدند

به گزارش خورنا، ستاد انتخابات کشور نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه را اعلام کرد.

برطبق این اعلام مجتبی یوسفی، سید محسن موسوی زاده و محمد امیر به عنوان سه نماینده این حوزه انتخابیه به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافتند.