بیانیه‌؛ سکوت اصلاح طلبان خوزستان در انتخابات مجلس دوازدهم

شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان خوزستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از هیچ لیست یا نامزدی حمایت نخواهند کرد.

به گزارش خورنا در متن این اطلاعیه آمده است:

به نام خدا

به اطلاع مردم عزیز می رساند، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان خوزستان، طی جلسه ی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱، با ارزیابی شرایط و روند حاکم بر اوضاع کلی انتخابات در استان و با اتکاء به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و حقوق مصرح و بنیادین ملت که در فصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، و با تاکید بر بیانیه راهبردی جبهه اصلاحات ایران، به این جمع بندی رسیدند که در جریان انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، از هیچ لیست یا نامزدی حمایت نخواهند کرد.

شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان خوزستان