انتصاب جدید در اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان

استاندار خوزستان طی حکمی معاون جدید امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری را منصوب کرد.

به گزارش خورنا بابک عبدالهی با حکم استاندار خوزستان به سمت معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان منصوب شد.

عبدالهی دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، نویسنده و پژوهشگر مطالعات زبان شناسی و نوسینده یک جلد کتاب درباره ادبیات کهن ایران است که پیش از این بخشدار چغامیش شهرستان دزفول، ریاست کمیسیون ماده ۹۹ استانداری البرز، ریاست اداره سیاسی فرمانداری کارون، دبیری شورای تامین و کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان کارون و…..را برعهده داشته است.