کشف محوطه‌های باستانی جدید با قدمت بیش از ۴ هزار سال در شرق ایران

باستان‌شناسان با بررسی قطعه چهارم راه‌آهن زاهدان ـ زابل ۲۳ محوطه و تپه باستانی با قدمت بیش از ۴ هزار سال شناسایی کردند.

به گزارش خورنا و به نقل از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، حسین مرادی سرپرست هیئت باستان‌شناسی در این محل با اعلام این خبر گفت: بررسی باستان‌شناسی قطعۀ چهارم راه آهن زاهدان ـ زابل که بخش عمده و مهم آن از دشت سیستان و محدوده و منظر فرهنگی شهرسوخته عبور می‌کند به انجام رسید.

این باستان‌شناس افزود: در بررسی میدانی این پروژه محوطه‌هایی که در محدودۀ محور راه آهن یعنی فاصله ۰ تا ۲۰۰ متری آن در سمت شرق و غرب محور قرار دارند مورد بازبینی و یافته‌های سطحی آن مورد مستندسازی قرار گرفت.

مرادی اظهارکرد: در بررسی میدانی یادشده ۲۳ محوطه و تپه در دو سوی خط راه آهن شناسایی شد که عمدتاً مربوط به اواخر دورۀ چهارم شهرسوخته بوده و تاریخی در حدود ۲۴۰۰ تا ۲۳۰۰ پیش از میلاد دارند.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی گفت: تپه‌های دوران­های تاریخی و اسلامی از نظر گاهنگاری در ردۀ بعدی قرار دارند و مساحت آنها از حدود یک­دهم تا یک هکتار در نوسان بود.

او در پایان تصریح‌کرد: محور راه آهن به فاصلۀ تقریبی ۵۰۰ متری شرق جاده زابل به زاهدان و ۶۷ کیلومتری آن در محدودۀ فرهنگی و منظر شهرسوخته قرار دارد.