سرهنگ دولتشاهی رئیس پلیس راهور استان خوزستان شد

فرمانده کل انتظامی کشور در حکمی سرهنگ رضا دولتشاهی را به عنوان رئیس پلیس راهور استان خوزستان منصوب کرد.

به گزارش خورنا به پیشنهاد سردار میرفیضی فرمانده انتظامی خوزستان و با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ رضا دولتشاهی به سمت ریاست پلیس راهور استان خوزستان منصوب شد.

همچنین در حکم دیگری سرهنگ فرید کریمی زاده رئیس پیشین پلیس راهور استان نیز به عنوان معاون طرح و برنامه و بودجه انتظامی استان خوزستان منصوب شد.