ساعت کاری ادارات از ۱۸ شهریور به حالت قبل باز می‌گردد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور علت تغییر ساعت کاری ادارات را مدیریت مصرف برق در تابستان عنوان کرد و گفت: با عبور از این شرایط ساعت کاری ادارات از شنبه هفته آینده به حالت قبل برمی‌گردد.

به گزارش خورنا میثم لطیفی با اعلام این خبر توضیح داد: ساعت آغاز به کار ادارات دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران از ۷ تا ۹ صبح به شکل شناور شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه ساعات آغاز به کار ادارات استانی و شهرستانی نیز از ۷ صبح خواهد شد افزود: در واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی نیز ساعت شروع به کار ۶ و ۳۰ دقیقه صبح و در واحدهای صنعتی هم ساعت شروع به کار ۷ صبح خواهد بود.