اهواز در سال ۱۴۰۱ فقط یک روز هوای پاک داشت!

کارشناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به افزایش روزهای آلوده اهواز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، گفت: در سال گذشته اهواز تنها یک روز پاک داشته است.

به گزارش خورنا علیرضا آذریان با اشاره به وضعیت کیفیت هوای اهواز در سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته از نظر آلودگی ذرات با کمتر از ۲.۵ میکرون، در اهواز یک روز پاک، ۹۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۴۸ روز ناسالم، هشت روز بسیار ناسالم و ۹ روز خطرناک داشتیم.

وی افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۰، ۱۸ روز پاک، ۱۴۶ روز قابل قبول، ۱۲۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۷۰ روز ناسالم و هشت روز بسیار ناسالم داشتیم و روز خطرناک نداشتیم بنابراین این وضعیت نشان می‌دهد تعداد روزهای آلوده خوزستان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

کارشناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: البته این شرایط به این دلیل نیست که آلودگی خاصی به سیستم استان خوزستان تحمیل شده باشد بلکه شرایط جوی و پایدار و مواجه با اینورژن بسیار قابل توجه بوده است. سال گذشته شرایط سکون و بدون باد داشتیم بنابراین اصلا منفصانه نیست بحث آلودگی مربوط به کارخانجات و این مسائل را در این زمینه مطرح کنیم.

وی گفت: در سال گذشته از نظر آلودگی ذرات با اندازه ۱۰ میکرون نیز در اهواز چهار روز پاک، ۲۰۶ روز قابل قبول، ۹۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، شش روز بسیار ناسالم و ۲۲ روز خطرناک داشتیم.

آذریان بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ از نظر آلودگی ذرات با اندازه ۱۰ میکرون نیز ۱۳ روز پاک، ۲۶۹ روز قابل قبول، ۶۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هفت روز ناسالم، شش روز بسیار ناسالم و چهار روز خطرناک داشتیم.

کارشناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: این وضعیت نشان می‌دهد نفوذ غبارها در سال ۱۴۰۱، روند افزایشی داشته است که یکی از دلایل این مساله این است که دوره زیادی کم بارشی داشتیم/ایسنا