دو انتصاب در استانداری خوزستان

استاندار خوزستان در احکامی جداگانه مدیرکل اداری و مالی استانداری و سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان را منصوب کرد.

به گزارش خورنا بر اساس این احکام محمد شهبازی آزاد و علی فرهمندپور به ترتیب به عنوان مدیرکل اداری و مالی استانداری و سرپرست سازمان همیاری شهرداری های خوزستان منصوب شدند.

محمد شهبازی آزاد مدیرکل اداری و مالی استانداری پیش از این در مسئولیت هایی همچون فرماندار سابق رامهرمز، بخشدار اسبق جولکی هفتکل و مسئولیت حراست شهرداری ها و فرمانداری های مختلف استان فعالیت کرده است و علی فرهمندپور سرپرست سازمان همیاری شهرداری ها پیش از این سوابقی همچون معاون استاندار و فرماندار ویژه دزفول، رئیس مرکز افتای ریاست جمهوری و معاون حراست کل استان را داشته است.