تمدید طرح توزیع میوه نوروزی در خوزستان/ علت: باقی ماندن ۶۰ تن میوه در سردخانه‌ها!

مدیر تعاون روستایی خوزستان با اشاره به اینکه ۶۰ تن میوه نوروزی در سردخانه‌ها باقی مانده است اظهار داشت: طرح توزیع میوه تا ۸ فروردین سال جاری تمدید می‌شود

به گزارش خورنا جمیل زرگانی امروز یکشنبه ششم فرودین ۱۴۰۲ گفت: طرح توزیع میوه نوروزی با قیمت تنظیم بازاری امروز در استان به پایان رسید و از ابتدای طرح تاکنون ۲۱۰ تن پرتقال تامسون و یکصد و ۱۳ تن سیب درختی در غرفه‌های موجود در شهرستان‌ها فروخته شده است.

وی افزود: بیشترین فروش میوه در شهرستان‌های اهواز، شوشتر، دزفول و آبادان بوده است.

مدیر تعاون روستایی خوزستان در پایان با اشاره به اینکه ۶۰ تن میوه نوروزی شامل ۳۱ و یک دهم تن پرتقال و ۳۰ تن سیب درختی در سردخانه‌ها باقی مانده است اظهار داشت: طرح توزیع میوه تا ۸ فروردین سال جاری تمدید می‌شود.