نقد و بررسی مجموعه شعر «دردهای ناتنی»

نقد و بررسی مجموعه شعر «دردهای ناتنی» سروده علی امیدیان به همت انجمن نقد ادبی خوزستان و همکاری انجمن شعر سپید اهواز در کتابخانه مرکزی خوزستان برگزار شد. دکتر بهمن ساکی، و آقایان مهدی مرادی و علیرضا شکرریز به نقد و بررسی مجموعه شعر یادشده پرداختند. احمد تمیمی، دبیر انجمن نقد ادبی خوزستان ضمن بیان مطلب بالا، گزارشی از این نشست ارائه کرد.
علیرضا شکرریز به عنوان اولین منتقد این جلسه، ضمن اشاره به کارکرد آشنایی زدایی در کتاب، بعضی سروده ها را نیازمند رعایت ایجاز دانست. شکرریز به بینامتنیت در شعر علی امیدیان پرداخت، و اعتقاد داشت بینامتنیت باید با ساختار متن پیوستگی داشته باشد.
این شاعر و مدیر انجمن شعر سپید اهواز، به عنوان کتاب پرداخت که چند معنا را می رساند اما در کتاب گاهی شاعر در چندمعنایی کردن متن موفق بوده است و شعر سیلایت بیشتری دارد اما گاهی با توضیح شعر، معنای آن را مشخص می کند.
در ادامه مهدی مرادی ضمن تمجید از شاعران جوانی که شعر چاپ می کنند و پیگیر ادبیات هستند به بررسی «دردهای ناتنی» پرداخت. مرادی کاربرد اصطلاحات عامیانه , طنز ، ترکیب سازی و حس آمیزی را در «دردهای ناتنی» بررسی و شعر امیدیان را نیازمند توجه بیشتری به ایجاز دانست. این شاعر و مترجم اهوازی، به ذهنیت کلاسیک شاعر «دردهای ناتنی» در شعرهای عاشقانه پرداخت.
در قسمت انتهایی برنامه دکتر بهمن ساکی در بررسی کتاب، با تاکید بر اینکه هر متن را باید با روشی که خود متن پیشنهاد می دهد بررسی کرد، با خوانش سمپتماتیک به سراغ مجموعه شعر «دردهای ناتنی» رفت و به این مسئله توجه داد که در همه ی شعرها یک یا دو عضو بدن به کار رفته اند و لذا می توانیم بگوییم شاعر با تمام هستی خود به سراغ مسائل رفته است. همچنین ساکی، طنز امیدیان را طنز سختی دانست و افزود:« فروید می گوید ما وقتی به سوژه احساس برتری پیدا کنیم می خندیم»، اما طنز امیدیان چنین ویژگی ندارد و مخاطب را به مرز خنده نمی رساند.
در ابتدای این نشست علی امیدیان پس از خواندن چند شعر از کتاب، توضیح داد که علیرغم اینکه این کتاب، اولین مجموعه شعر آزاد او است اما دغدغه سرودن شعر همیشه همراه او بوده است.

تمیمی در پایان این گزارش افزود، این چهارمین نشست نقد کتاب «انجمن نقد ادبی خوزستان» در سال ١۴٠١ است که پس از کاهش محدودیت های کرونایی برگزار شده است و اظهار امیدواری کرد با همکاری شاعران خوزستانی، هر ماه جلسات نقد و بررسی آثار شاعران خوزستانی ادامه یابد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *