بازدید استاندار خوزستان از روند تردد و خروج زوار در شلمچه عراق

استاندار خوزستان عصر دوشنبه با حضور در شلمچه عراق از روند تردد و خروج زوار به شهرهای عراق بازدید کرد.

به گزارش خورنا صادق خلیلیان عصر امروز دوشنبه ۲۱ شهریور از نحوه خدمات رسانی و انتقال زوار به شهرهای نجف و العماره عراق در شلمچه عراق بازدید کرد.

استاندار خوزستان در ادامه از حسینیه‌ها و مواکب واقع در خاک عراق بازدید و با زائران و موکب‌داران گفتگو کرد.

اعزام زائرین در گذرگاه مرزی شلمچه از دیروز سرعت بیشتری گرفته است و در طول این مسیر خدمات حمل و نقل مسافران با تعداد بیشتری از قبل در حال انجام است

در حال حاضر با تمهیدات اتخاذ شده تردد زوار در مرز شلمچه به صورت روان برقرار است.