رأی پرونده متروپل آبادان صادر شد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فوت ۳۴ مرد و ۷ زن در حادثه متروپل آبادان گفت: رأی این پرونده صادر و متهمان به نسبت میزان تقصیر به پرداخت دیه و موارد دیگر محکوم شدند.

به گزارش خورنا مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه شنبه هشتم شهریورماه گفت: از روز وقوع حادثه متروپل حدود سه ماه می‌گذرد و پرونده متروپل ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر است. اتهام آقایان قتل شبهه عمد است و همچنین ایراد صدمه بدنی شبهه عمد مصدومین حادثه است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی است.

وی افزود: رأی دادگاه برای محکومان پرونده متروپل این است که به میزان تقصیر هر کدام از متهمان به پرداخت دیده فوتی ها و مصدومان این حادثه محکوم شدند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه هر کدام از متهمان به سه سال حبس تعزیری محکوم و دوسال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع اشتغال به حرفه ساختمان ، لغو پرونده اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شدند.

ستایشی گفت: متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی نیز به میزان ۷۵ درصد مقصر بوده که دیه از اموال ایشان پرداخت خواهد شد.