واکسیناسیون کودکان زیر ۹ سال به زودی

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ضمن اشاره به آغاز واکسیناسیون جمعیت ۹ تا ۱۲ سال کشور گفت: پس از انجام واکسیناسیون این گروه سنی، برای کودکان زیر ۹ سال نیز فراخوان تزریق واکسن صادر می‌شود.

به گزارش خورنا دکتر محمدمهدی گویا با اعلام این خبر اظهار کرد: مطالعه برای واکسیناسیون افراد زیر ۱۲ سال جامعه از شش ماه پیش توسط یک تیم فوق تخصصی از برجسته ترین اساتید کشور آغاز شد و چگونگی واکسیناسیون، انتخاب نوع واکسن و بازه زمانی واکسیناسیون نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از تصویب پروتکل مربوطه در کمیته ملی واکسن، کمیته علمی کووید ۱۹ وزارت بهداشت و در نهایت ستاد ملی کرونا، برنامه واکسیناسیون این گروه سنی آغاز شد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت بیان کرد: انتظار داریم والدین کمک کنند تا هرچه سریع تر فرزندان شان واکسینه شده و با خیال راحت در مدارس حاضر شوند.

دکتر گویا در پایان خاطرنشان کرد: بی شک برنامه واکسیناسیون افراد زیر ۱۲ سال و ادامه تحصیل آنان به صورت حضوری در ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان تاثیر بسزایی خواهد داشت.