گله مندی مردم از کیفیت نامطلوب خط کشی جاده شوشتر دزفول

 

 

مدتی است که جاده شوستر دزفول به علت ضعیف شدن یا از بین رفتن خط کشی این جاده رانندگی در شب و حتی روز را با سختی روبرو ساخته این در صورتی است که به علت ضعیف شدن خط کشی این جاده در شب تشخیص حاشیه جاده توسط رانندگان با سختی صورت می گیرد و احتمال خروج وسیله نقلیه از جاده را تا حدی زیاد بالا برده

 

چند تن از همشهریان از خبرگزاری خورنا خواهان انعکاس این قضییه و رساندن صدای آنها به گوش مسئولین شده اند با توجه به اینکه جاده شوشتر به دزفول یکی از پر ترددترین جاده های استان خوزستان و در طول سال شاهد تصادفات منجر به فوت زیادی در این جاده می‌باشیم بجاست که هر چه سریعتر مسئولین مربوطه شوشتر ، گتوند و دزفول جهت امنیت رانندگان تدابیر لازم جهت خط کشی این جاده را دستور کار قرار داده و اقدامات لازم صورت پذیرد

منبع