مهار آتش سوزی نمایشگاه موقت مبلمان در استادیوم ورزشی شهید مجدیان دزفول توسط ۱۲ آتش نشان و ۳ ایستگاه عملیاتی

 

علیرضا جرک که فرماندهی عملیات را بعهده داشت در این باره گفت: در ساعت ۲۳ و چهل و سه دقیقه طی تماسی با سامانه ۱۲۵ این سازمان گزارش آتش سوزی در یک نمایشگاه مبلمان اطلاع رسانی شد.

به گزارش خورنا ستاد فرماندهی عملیات سریعا اکیپهای اطفاءحریق سه ایستگاه عملیاتی شماره ۵،۳ و ۱ را به محل حادثه واقع در استادیوم ورزشی شهید مجدیان دزفول اعزام و بلافاصله اقدام به مهار حریق نمودند.

جرک با بیان اینکه در این حادثه آقایان مهرنما و حیدری نیز حضور داشتند اظهار داشت علت حادثه نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد و در این رابطه تعدادی از غرفه های این نمایشگاه طعمه حریق شد که با حضور آتش نشانان در کوتاهترین زمان ممکن آتش کنترل و مهار شد و از سرایت به دیگر غرفه های نمایشگاه جلوگیری بعمل آمد/

این نمایشگاه موقت که همه ساله در نقاط مختلف کشور از جمله دزفول برگزار می گردد در فضای باز و در مساحتی حدود ۱۵۰۰ متر از استادیوم ورزشی شهید مجدیان قرار دارد.