رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد:

تزریق بیش از ۳ میلیون دز واکسن کرونا در خوزستان/ آمار ابتلا در سه شهر استان افزایشی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از تزریق سه میلیون و ۱۳۶ هزار دز واکسن در خوزستان خبر داد و تصریح کرد: ۶۱ درصد جمعیت هدف استان تاکنون دز اول و ۳۱.۱ درصد نیز هر دو دز واکسن را دریافت کرده اند.

به گزارش خورنا دکتر فرهاد ابول نژادیان امروز شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰ در نشست ستاد کرونا خوزستان اظهار کرد: روند بیماری و بستری در استان نزولی است و امیدواریم این سیر با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.
 
وی افزود: تاکنون سه میلیون و ۱۳۶ هزار واکسن در خوزستان تزریق شده است. ۶۱ درصد جمعیت هدف دز اول و ۳۱.۱ درصد هر ۲ دز را دریافت کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: ۴۸۲ هزار و ۱۴۰ دانش آموز ۱۲ تا ۱۸ سال در استان داریم که باید تا قبل از ۲۲ مهرماه واکسیناسیون آنها را تکمیل کنیم.

ابول نژادیان افزود : تاکنون ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ دانش آموز ۱۲ تا ۱۸ سال خوزستان معادل ۲۶.۱ درصد جمعیت هدف واکسینه شدند.

وی یادآوری کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون دو امر مهم در کنترل بیماری بوده که لازم است به خوبی اجرا شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد: متوسط واکسیناسیون در استان ۴۲.۵ درصد است در حالی که برای مهار کرونا باید ۸۳ درصد جمعیت کل استان واکسینه شوند.

ابول نژادیان گفت: ۷۵۴ تیم سیاری واکسیناسیون در استان داریم که تاکنون ۳۸ هزار واکسن تزریق کرده اند البته تیم های سیاری خانه به خانه در برخی نقاط پایین است.

وی افزود: در هفته منتهی به ۱۶ مهرماه موارد بیماری ۲۰ درصد کاهش یافته است همچنین موارد بستری و فوت ۲۳ و ۲۴ درصد کاهش داشته است. آمار ابتلا در سه شهرستان هندیجان، حمیدیه و هویزه افزایشی است که نیاز به رهگیری بیشتری دارند. هر سه شهر آمار واکسیناسیون پایینی دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: دانشگاه بهبهان تاکنون حدود ۸۰ درصد جمعیت تحت پوشش خود را واکسینه کرده همچنین دانشگاه های شوشتر، دزفول، اهواز و آبادان به ترتیب ۶۴.۴، ۶۴.۲، ۶۲ و ۴۳ درصد جمعیت خود را واکسینه کردند.

ابول نژادیان افزود: تاکنون شهرستان های بهبهان و دهدز ۸۰ درصد جمعیت خود را تحت پوشش واکسیناسیون قرار دادند همچنین اهواز شرق و غرب ۷۸ و ۷۱ درصد جمعیت خود را واکسن زدند شهرستان شادگان ۲۰ درصد جمعیت خود را واکسینه کرده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۳ درصد جمعیت روستایی و ۶۶.۸ درصد جمعیت شهری استان واکسن کرونا دریافت کردند. متاسفانه برخی از دهیاران برای انجام واکسیناسیون مقاومت می کنند که لازم است فرمانداران جدیت بیشتری در این زمینه داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان گفت: ما به طور متوسط روزانه ۱.۵ درصد جمعیت هدف استان را واکسینه می کنیم که این میزان باید به مراتب بیشتر شود. همچنین ادارات و ارگان های بخش خصوصی باید با جدیت بیشتری نسبت به واکسیناسیون پرسنل خود اقدام کنند.