جمعیت ایران به ۷۷.۱ میلیون نفر رسید

خورنا: بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، جمعیت ایران به ۷۷ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۹۳۰ نفر رسید.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران، محاسبه جمعیت کشور بر اساس رابطه رشد به صورت زیر انجام می­شود:

رابطه رشد عبارت است از : Pn=P۰(۱+r)n

که در آن Pn پیش بینی جمعیت میانه سال ۱۳۹۰ و P۰ جمعیت سرشماری سال ۱۳۸۵ و r رشد جمعیت سالانه کشور است که حدوداً برابر با ۰.۰۱۵ می­باشد.

ساعت جمعیتی در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران، در هر لحظه جمعیت کشور را بر اساس اطلاعات مذکور برآورد و نمایش می­دهد.

*خانوار ایرانی کم جمعیت شده

بر اساس یکی از نتایج مهم سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ کاهش نرخ رشد جمعیت از ۱.۶۲درصد سال ۱۳۸۵ به رقم ۱.۲۹درصد سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است و بُعد(اندازه) خانوار از ۴.۰۳نفر سال ۱۳۸۵ به رقم ۳.۵۵نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده که باعث هشدار کارشناسان و سیاستگذاران به تجدید نظر در سیاست کنترل جمعیت شد.

بر این اساس به جای سیاست کنترل جمعیت و شعار دو تا بچه کافیه، بحث تشویق به زادآوری جمعیت مطرح شد.

از جمله این سیاستها این که فرزند چهارم نیز مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد و مرخصی زایمان بانوان افزایش یافته و حتی برای پدر نوزاد نیز مرخصی مختصری در نظر گرفته شد و دولت برای خانوار جوان با سه فرزند یا بیشتر امکانات زمین یا تسهیلات در نظر می‌گیرد.

سیاست توسعه اقتصادی در قانون برنامه پنجم و سند چشم‌انداز کشور ایجاب می‌کند که سیاست کنترل جمعیت تبدیل به سیاست تشویق جمعیت شود، چون جمعیت جوان یکی از عوامل توسعه به شمار می‌رود و کشور نباید به سمت پیر شدن جمعیت حرکت کند.