مردم امیدیه خواهان عقد قرارداد سی تی اسکن بیمارستان امام رضا ع با بیمه های درمانی هستند

اسداله ترحم / خورنا – در میان خبرهای بد کرونایی، آغاز به کار سی تی اسکن بیمارستان امام رضا ع یکی از خبرهای خوب چند ماه پیش امیدیه بود.
مردم شهرستان امیدیه تا قبل از این راه اندازی برای یک سی تی ساده مجبور بودند خطر راه، ‌‌هزینه و وضعیت بد کرونایی را به جان خریده و عازم شهرهای همجوار شوند.
اما شیرینی آغاز به کار سی تی اسکن بیمارستان امام رضا ع با عدم قرارداد بیمه های درمانی و تحمیل شدن هزینه زیاد، به خصوص برای کسانی که خانوادگی دچار کرونا می شوند، خیلی زیاد به تلخی گرایید.
پیگیری های ترحم مدیر خبرگزاری خورنا در شهرستان امیدیه با پاسخ بهداشت و درمان به این شکل مواجه شد که: نامه ای در اوایل مرداد ماه به سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح جهت عقد قرارداد در مورد واحد سی تی اسکن ارسال شده است ولی متاسفانه هیچ کدام از بیمه ها تاکنون نسبت به عقد قرارداد اقدام ننموده اند و بیمارستان هزینه تعرفه آزاد دولتی را از بیماران اخذ می‌نماید.
حال با این وضعیت قرمز و بحرانی کرونا در شهرستان امیدیه، مردم از نماینده مجلس، فرماندار و سایر مسئولان انتظار دارند که هر چه سریعتر مشکل عدم قراداد بیمه های درمانی با تنها سی تی اسکن شهرستان را حل کنند تا مردم بیش از این دچار هزینه های گزاف درمانی نشوند.