دز پارت بیست و نهمین شهرستان خوزستان شد

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان خبر داد: شهرستان دز پارت با مرکزیت شهر دهدز به عنوان بیست و نهمین شهرستان خوزستان به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد.

به گزارش خورنا رضا نجاتی با اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده از سوی استاندار خوزستان بخش دهدز از شهرستان ایذه، به شهرستان دز پارت با مرکزیت دهدز و دو بخش مرکزی و قارون تبدیل شد.

وی در پایان افزود: همچنین در اقدام دیگری شهر قلعه تل به مرکزیت قلعه تل و از ترکیب دهستان بارانگرد، به بخش تبدیل شد.