گزارش تصویری مراسم پرداخت خسارات کشاورزان و ‌دامداران خوزستان

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز مراسم آغاز پرداخت باقیمانده خسارات کشاورزان از سیل فروردین ۹۸ و خسارات دامداران در خشکسالی اخیر امروز چهارشنبه ششم مرداد ۱۴۰۰ در استانداری خوزستان برگزار شد.