آغاجاری لرزید

خورنا: زلزله ای با قدرت ۳ و ۶ دهم ریشتر صبح دیروز (۶ دیماه) شهرستان آغاجاری را لرزاند.

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان این زلزله را ساعت ۴ و ۵۶ دقیقه امروز اعلام کرد.

آملا زاده مدیر حوادث غیر مترقبه استانداری خوزستان گفت: این زلزله خسارتی نداشته است.