لیسانس، حداقل مدرک برای کاندیداهای انتخابات شورای شهر

خورنا: امیر خجسته در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بررسی موادی از طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در جلسه‌ی امروز کمیسیون شوراها با حضور چمران رییس شورای عالی استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان این‌که در این طرح به دنبال اصلاح میزان تحصیلات برای کاندیداهای انتخابات شوراها شهر و روستا هستیم، گفت: با توجه به افزایش سطح عملکرد شوراها به دنبال اندیشیدن تدابیری هستیم تا منتخبانی هم‌شأن و هم‌طراز شوراها در این انتخابات حضور پیدا کنند.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: بر این اساس پیشنهاد داشتن حداقل مدرک لیسانس برای کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر در نظر گرفته شده است و تاکنون برای انتخابات شوراهای روستاها هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

خجسته با بیان این‌که مواد ۸۲، ۲۶، ۷۳ و ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا دراین طرح اجرا خواهد شد، گفت: این موارد زمینه را برای ارتقای عملکرد شوراها فراهم می‌کند؛ اعتقاد ما این است که چون اعضای شورای شهر و روستا توسط مردم انتخاب می‌شوند، سلب عضویت آنها باید سختگیرانه باشد و شرایط برای آرامش و امنیت در خاطر منتخبان فراهم گردد؛ رویکردی که اصلاح این مواد به دنبال آن است.

وی با تاکید بر این‌که اهمیت و کیفیت عمل در شوراهای اسلامی شهر و روستا بر لزوم وجود قوانین کارآمد و به‌روز صحه می‌گذارد، گفت: نقش شوراها در واگذاری امور حاکمیتی به مردم و بهره‌مندی هرچه بیشتر آنان در مباحث مدیریت شهری از اهمیت خاصی برخوردار است.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان گفت: موفقیت شوراها در مدیریت امور شهری و استفاده از افکار و آرای آنان، نمادی از توجه جمهوری اسلامی و مجموعه حاکمیت در کشور برای استقرار نظام مردم‌سالاری دینی است.