عملیات مخفی امریکا برای انفجار ماه!

خورنا: اسکای نیوز نوشت: بر اساس مدارک فوق سری فاش شده؛ ایالات متحده در طول جنگ سرد قصد داشته ماه را منفجر کند. بر این اساس در رقابتهای فضایی میان ایالات متحده و شوروی سابق در هنگام جنگ سرد، و برای نمایش قدرت غرب علیه شرق، امریکا این نقشه را کشیده بود. قرار بوده از نقطه ای از کره زمین موشکی اتمی به سوی ماه و به صورت مستقیم شلیک شود. پروازهای تحقیقاتی به قمر نام این پروژه فوق سری بوده است که به سال ۱۹۵۹ بر می گردد.

این طرح را ظاهرا سران نظامی امریکا در آن زمان هنگام رقابتهای فضایی طراحی کرده بودند.موشک حامل بمب اتم از نقطه ای نامعلوم قرار بوده به سوی ماه شلیک شود. این طرح بعد از آنکه مورد بحث قرار گرفت و کارشناسان در آن زمان گفتند ممکن است حیات مردم در کره زمین را به طور کلی مورد خطر قرار دهد، معلق شده و ناکام ماند.

به گزارش خبرآنلاین،دولت امریکا هرگز به صورت رسمی چنین طرحی را مورد تایید قرار نداد.