قایق سواری در خیابانهای بندر امام خمینی+تصویر

خورنا: قایق سواری در خیابانهای بندر امام خمینی بعد از آب گرفتگی خیابانهای این شهر