تاسیسات ایرانگاز ماهشهر به سیستم مکانیزه شارژ مجهز شد

خورنا: علی رشیدوند گفت: مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۸۴۱ ” مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع ” شرکت ها و تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع جهت جلوگیری از ورود سیلندرهای معیوب و نشت دار به گردش کار حتماً باید به سیستم مکانیزه شارژ و حوضچه تست سیلندر مجهز باشند.

وی افزود: فرایند کار این حوضچه ها به این صورت است که سیلندرها بعد از شارژ و توزین لازم روی یک ریل قرار گرفته و از داخل حوضچه آب عبور می کنند به طوریکه سیلندرها کاملاً در زیر آب قرار می گیرند، در صورت نشت گاز سیلندرهای معیوب و نشت دار مشخص می گردند و از گردش کار خارج می شوند.

رشیدوند در انتها گفت: شرکت پرسی ایرانگاز منطقه ماهشهر در راستای استاندارد سازی و حمایت از مصرف کنندگان محترم از نیمه دوم شهریور ماه سال جاری اقدام به اجرای پروژه فوق نمود که با انجام کار مستمر، این پروژه در نیمه اول آبان ماه به بهره برداری رسید.