حمایت جهاد کشاورزی رامهرمز از کشت گندم با تامین نهادهای کشاورزی

خورنا/فرشیدفرجی به گزارش خبرنگار خورنا،میرسالاری با بیان این خبر گفت : میزان ۱۷۰۰ تن بذر گواهی شده از ارقام مختلف مهرگان ، چمران۲، سیروان و برات و ۲۵ تن بذر مادری سارنگ با قیمت مصوب دولتی در اختیار کشاورزان شهرستان قرار گرفته است ، همچنین تا کنون ۲۴۰۰ تن کودهای ازته ، ۵۰۰ تن کودهای فسفاته و ۲۵۰ تن کودهای پتاسه به عنوان کودهای پایه بین کشاورزان توزیع گردیده است.
میرسالاری در ادامه گفت : ۳۴۹۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شامل ۲۵۵۰۰ هکتار اراضی آبی و ۹۴۰۷ هکتار اراضی دیم به زیر کشت گندم رفته است.